Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gomunicach


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gomunicach
ul. Armii Krajowej 30 97-545 Gomunice

tel.: (+48) 44 684 24 85 w. 219
tel.: (+48) 44 685 02 45 w. 219

fax: (+48) 44 684 24 85 w. 231
fax: (+48) 44 685 02 45 w. 231


NIP: 772-209-08-84
REGON: 590786199

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Klekowska - Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Pracownik socjalny

Obsługiwany teren

Agnieszka Płomińska

Kletnia, Kocierzowy, Wąglin, Piaszczyce, Karkoszki, Borowiecko-Kolonia

Agata Odolińska

Wojciechów, Gomunice

Aneta Śmiechowicz

Chrzanowice, Chruścin, Pirowy, Pudzików, Gertrudów, Hucisko, Słostowice, Paciorkowizna


Świadczenia rodzinne
Ewelina Skalik - inspektor do spraw świadczeń rodzinnych

Fundusz alimentacyjny
Anna Dzierżawska - pomoc administracyjna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Gminy i Wójta Gminy Gomunice. Do zadań tych należy w szczególności:
  1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
  2. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
  3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia, leków i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
  4. Praca socjalna.
  5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
  6. Wydawanie żywności w ramach programu PEAD.
  7. Pozyskiwanie środków z EFS.

Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gomunicach upoważniony jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gomunicach.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
Informacja wytworzona przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  16‑03‑2009 00:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
13‑05‑2015 11:07:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive