Gospodarka odpadami


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gomunice za rok 2015

28‑04‑2016 14:06:38

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz.U.z 2013r. poz.1399 ze zm) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr X/50/2015 Rady Gminy Gomunice z dnia 25 czerwca 2015r.

14‑07‑2015 12:55:30

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
Pobierz załącznik

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Gminy Gomunice z dnia 15 maja 2015r.

14‑07‑2015 12:51:10

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Pobierz załącznik

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Gminy Gomunice z dnia 15 maja 2015r.

14‑07‑2015 12:48:11

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Pobierz załącznik

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr IX/41/2015 Rady Gminy Gomunice z dnia 15 maja 2015r.

14‑07‑2015 12:44:46

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/184/2013 Rady Gminy Gomunice z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gomunice.
Pobierz załącznik

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr IX/40/2015 Rady Gminy Gomunice z dnia 15 maja 2015r.

14‑07‑2015 12:39:33

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gomunice oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Pobierz załącznik

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gomunice za rok 2014

30‑04‑2015 10:59:50

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz.U.z 2013r. poz.1399 ze zm) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Deklaracje

14‑07‑2015 12:33:44

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF

02‑01‑2017 12:52:00

Deklaracja w formacie PDF, którą po wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu właściciele nieruchomości mogą złożyć w Urzędzie Gminy Gomunice.

Deklaracja obowiązuje od: 2017-01-01

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Ewa Kubicz , w dniu:  12‑09‑2013 11:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  12‑09‑2013 11:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑10‑2016 14:43:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie