Obwieszczenia


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
220KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Gomunice z dnia 02.08.2017r znak: KS.6733.10.2017.06 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

02‑08‑2017 15:16:01
dla inwestycji polegającej na:
budowie linii energetycznej kablowej oświetlenia terenu wraz ze słupami oświetleniowymi, przewidzianego do realizacji: ul. Lniana w miejscowości Borowiecko-Kolonia, gm. Gomunice
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Gomunice z dnia 18.07.2017 r znak: KS.6733.09.2017.06 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na:
19‑07‑2017 08:48:19

budowie linii energetycznej kablowej oświetlenia terenu wraz ze słupami oświetleniowymi, przewidzianego do realizacji: miejscowość Chruścin, gm. Gomunice, działki Nr ewid. 2011/1 i 2011/2 (obręb Chrzanowice).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
411KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gomunice z dnia 04 lipca 2017 r znak KS.6220.2.2016.16 o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
07‑07‑2017 10:30:24
polegającego na: Instalacji do przetwarzania w tym odzysku odpadów innych niż niebezpieczne oraz do zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne na działkach nr 408/4, 409/4, 410/4, 411/4 i 412/4 obręb geodezyjny Piaszczyce, gm. Gomunice”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
497KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
592KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY GOMUNICE z dnia 28 czerwca 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gomunice
28‑06‑2017 11:21:53

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w zmiany studium

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
571KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Gomunice z dnia 23.06.2017 r znak: KS.6733.12.2017.03 o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na:
23‑06‑2017 14:21:30

budowie linii energetycznej kablowej oświetlenia terenu wraz ze słupami oświetleniowymi, przewidzianego do realizacji: ul. ks. Zenona Haraziaka w miejscowość Chrzanowice, gm. Gomunice, działki Nr ewid. 217 i 333 (obręb Chrzanowice).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
425KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Gomunice z dnia 23.06.2017 r znak: KS.6733.11.2017.03 o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na:
23‑06‑2017 14:18:35

budowie linii energetycznej kablowej oświetlenia terenu wraz ze słupami oświetleniowymi, przewidzianego do realizacji: ul. Cicha w Gomunicach, gm. Gomunice, działki Nr ewid. 284/2, 319 (obręb Gomunice) i 839 (obręb Kletnia).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
427KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Gomunice z dnia 23.06.2017 r znak: KS.6733.10.2017.03 o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na:
23‑06‑2017 13:56:32

budowie linii energetycznej kablowej oświetlenia terenu wraz ze słupami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji:ul. Lniana w miejscowość Borowiecko-Kolonia, gm. Gomunice, działki Nr ewid. 22, 48, 50, 52, 64 (obręb Kolonia Borowiecko).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
426KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Gomunice z dnia 23.06.2017 r znak: KS.6733.9.2017.03 o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na:
23‑06‑2017 13:53:59

budowie linii energetycznej kablowej oświetlenia terenu wraz ze słupami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji: w miejscowość Chruścin, gm. Gomunice, działki Nr ewid. 2011/1 i 2011/2 (obręb Chrzanowice).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
423KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 178 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 18
Informacja wytworzona przez:
Joanna Gorzyńska , w dniu:  28‑09‑2009 10:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  28‑09‑2009 10:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑08‑2017 08:06:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie